JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Преглед свих бројева

Службени гласник 118/2022

30. новембар 2022.

30. новембар 2022.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о педесет четвртој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава за суфинансирање рада невладиних организација и удружења од јавног интереса заснованог на програмским и пројектним активностима за период 1.1 - 31.10.2022. године
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4343/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4327/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4325/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4326/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4324/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4322/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4323/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4321/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4309/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4308/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4312/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4332/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4311/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-4310/22
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенaма и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком секретаријату за расељена лица и миграције
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Одлука о давању сагласности на Статут o измјенама Статута Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука
Одлука о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја трговине Републике Српске за период 2023-2025. године
Одлука о усвајању Стратегије заштите животне средине Републике Српске за период 2022-2032. године
Одлука о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење соларне фотонапонске електране “Соларни парк МЕРС 22 MW”, општина Билећа
Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцима Ристић Саши и Лучић Владимиру
Одлука о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-4329/22
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-4342/22
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-4341/22
Одлука о допунама Одлуке о додјели концесије за изградњу МХЕ на ријеци Сућеска предузећу “Energy-Zotter-Bau” Аустрија
Одлука о допунама Одлуке о додјели концесије за изградњу МХЕ “Р-С-2” на ријеци Сућески предузећу “Energy-Zotter-Bau” Аустрија
Одлука о измјени Одлуке о висини основица за обрачун плата у представништвима Републике Српске у иностранству
Одлука o измјенама Одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2022/23. години на јавним високошколским установама
Одлука о измјени и допунама Одлуке о додјели концесије за изградњу МХЕ “Б-Г-1-Јелеч” на ријеци Говзи предузећу “Елинг-Инжињеринг” Теслић
Рјешење број: 04/1-012-2-4269/22
Рјешење број: 04/1-012-2-4271/22
Рјешење број: 04/1-012-2-4272/22
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.д. “Град” Бијељина
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.д. “Град” Бијељина
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Универзитетска болница Фоча
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Универзитетска болница Фоча
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Болница Градишка
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за породицу у Министарству породице, омладине и спорта
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за породицу у Министарству породице, омладине и спорта
Рјешење о разрјешењу в.д. помоћника министра за информационо друштво у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за информационо друштво у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Рјешење о разрјешењу в.д. помоћника министра за високо образовање у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Рјешење о постављењу в.д. помоћника министра за високо образовање у Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства породице, омладине и спорта
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства породице, омладине и спорта
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор
Правила о измјени и допунама Правила за издавање банкарских гаранција по налогу привредних друштава из Републике Српске

МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству управе и локалне самоуправе

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бања Лука 1, град Бања Лука, број: 21.08/951-293/17
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Јања 1, град Бијељина, број: 21.08/951-183/21
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Скочић, град Зворник, број: 21.08/951-57/21
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Власеница 1, општина Власеница, број: 21.04/951-1140/22

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о именовању омбудсмана у осигурању Републике Српске
Одлука о измјенама Одлуке о начину коришћења одређених облика активе за покриће техничких резерви друштава за осигурање
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској
Правилник о измјенама и допунама Правилника о улагању средстава друштава за осигурање
Упутство о облику и садржају извјештаја о аналитичким подацима улагања средстава друштава за осигурање

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Коефицијент потрошачких цијена у Републици Српској у октобру 2022. године
Саопштење о просјечним мјесечним бруто и нето платама запослених у Републици Српској исплаћеним у октобру 2022. године и у периоду јануар - октобар 2022. године
Просјечне бруто и нето плате запослених исплаћене у Републици Српској у октобру 2022. године


30. нов 2022.