JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Преглед свих бројева

Службени гласник 071/2021

04. август 2021.

04. август 2021.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Правилник о школском календару зa школску 2021/2022. годину, број: 07.041/020-217/21

МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Правилник о садржају, начину и поступку уписа у Регистар високошколских установа

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Правилник о садржају и начину извјештавања јавних здравствених установа о подацима о обрачунатим и исплаћеним платама

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Рјешење о утврђивању Листе регистрованих средстава за заштиту биља

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 3, град Бањалука, број: 21.04/951-1628/19

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Листа испитивача у комисијама за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске у Бањој Луци, број: 23.02/153-1461/21
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Pravilnik o školskom kalendaru za školsku 2021/2022. godinu, broj: 07.041/020-217/21

MINISTARSTVO ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO
Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku upisa u Registar veleučilišnih ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Pravilnik o sadržaju i načinu izvještavanja javnih zdravstvenih ustanova o podatcima o obračunatim i isplaćenim plaćama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Rješenje o utvrđivanju Liste registriranih sredstava za zaštitu bilja

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Banjaluka 3, grad Banjaluka, broj: 21.04/951-1628/19

AGENCIJA ZA DRŽAVNU UPRAVU REPUBLIKE SRPSKE
Lista ispitivača u komisijama za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske u Banjoj Luci, broj: 23.02/153-1461/21
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Pravilnik o školskom kalendaru za školsku 2021/2022. godinu, broj: 07.041/020-217/21

MINISTARSTVO ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO
Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku upisa u Registar visokoškolskih ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE
Pravilnik o sadržaju i načinu izvještavanja javnih zdravstvenih ustanova o podacima o obračunatim i isplaćenim plaćama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Rješenje o utvrđivanju Liste registriranih sredstava za zaštitu bilja

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Banjaluka 3, grad Banjaluka, broj: 21.04/951-1628/19

AGENCIJA ZA DRŽAVNU UPRAVU REPUBLIKE SRPSKE
Lista ispitivača u komisijama za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske u Banjoj Luci, broj: 23.02/153-1461/21

04. авг 2021.