JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 086/2023

28. септембар 2023.

28. септембар 2023.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3229/23
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавне установе Студентски дом Фоча, број: 01/02-1500/2023, од 24.8.2023. године, број: 01/02-1500/2023, од 24.8.2023. године
Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, број: 04/1-012-2-3192/23
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3212/23
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3211/23
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3209/23
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3208/23
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3207/23
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3210/23
Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности на распоред средстава за шуме за 2023. годину, број: 04/1-012-2-3230/23
Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3225/23
Одлука о измјени Одлуке о начину именовања и поступања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске у скупштинама друштава капитала из портфеља ових фондова
Одлука о измјени Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3206/23
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3213/23
Рјешење о давању сагласности за производњу и ремонт наоружања и војне опреме
Рјешење број: 04/1-012-2-3215/23
Рјешење број: 04/1-012-2-3214/23
Рјешење о именовању Комисије за давање мишљења о испуњености услова за територијалну промјену
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одборa Јавне установе Пољопривредни институт Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Пољопривредни институт Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора Јавне установе “Андрићев институт” у Вишеграду у Републици Српској
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе “Андрићев институт” у Вишеграду у Републици Српској
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора за заштиту од пожара у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора за заштиту од пожара у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора за просвјету и спорт у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора за просвјету и спорт у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког техничког инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког техничког инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за деминирање у Републичкој управи цивилне заштите
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор економских статистика у Републичком заводу за статистику
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор економских статистика у Републичком заводу за статистику
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију “Др Мирослав Зотовић” Бања Лука
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Пољопривредни институт Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Пољопривредни институт Републике Српске
Рјешење о разрјешењу замјеника директора Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Рјешење о разрјешењу замјеника директора Агенције за управљање одузетом имовином
Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Агенције за управљање одузетом имовином
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Национални парк “Сутјеска” Тјентиште
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Национални парк “Сутјеска” Тјентиште
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Агенције за државну управу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Агенције за државну управу
Рјешење о измјенама Рјешења о именовању Уређивачког одбора Енциклопедије Републике Српске

МИНИСТАРСТВО ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
Правилник о измјенама и допуни Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за израду рударских пројеката, број: 05.04/310-504-1/23
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за периодичне прегледе и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме, средстава личне заштите на електроенергетским објектима у рударству, број: 05.04/310-533-1/23
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.04/310-500-1/23
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.04/310-476-3/23
Рјешењео испуњењу услова за издавање лиценце за минирање у рударству, број: 05.04/310-512-1/23
Рјешењео испуњењу услова за издавање лиценце за минирање у рударству, број: 05.04/310-501-1/23
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.04/310-488-3/23
Рјешење број: 05.04/310-522-1/23
Рјешење број: 05.04/310-463-1/23
Рјешење број: 05.04/310-459-1/23

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Коефицијент потрошачких цијена у Републици Српској у августу 2023. године
Саопштење о просјечним мјесечним бруто и нето платама запослених у Републици Српској исплаћеним у августу 2023. године и у периоду јануар - август 2023. године
Просјечне бруто и нето плате запослених исплаћене у Републици Српској у августу 2023. године

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о накнадама за извршене услуге, број: O-922/2023-11

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, број: 01-282-10/23/Р-76-176
Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, број: 01-383-8/23/Р-76-177

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о утврђивању регулаторне накнаде за 2024. годину
Одлукa o oдoбрeњу Индикaтивнoг плaнa рaзвoja прoизвoдњe зa пeриoд 2024 – 2033. гoдинa
Одлука о издавању лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом, број: 05-28-12-208-18/23
Одлука о издавању привремене лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом, број: 05-28-12-254-20/23


28. сеп 2023.