JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Преглед свих бројева

Службени гласник 075/2022

09. август 2022.

09. август 2022.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2636/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2637/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2638/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2627/22
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-2662/22
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени Цјеновника шумских дрвних сортимената и шумске био-масе Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
Одлука о одобравању средстава, број: 04/1-012-2-2661/22
Одлука о утврђивању услова за додјелу концесије путем преговарачког поступка за изградњу и коришћење Соларне фотонапонске електране “Требиње 2”, град Требиње
Одлука о укидању статуса јавног водног добра, број: 04/1-012-2-2639/22
Одлука о укидању статуса јавног водног добра, број: 04/1-012-2-2640/22
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2610/22
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-2611/22
Одлука о измјени Одлуке о коришћењу средстава прикупљених на издвојеном рачуну “Фонд Партнер”
Одлука о измјени Одлуке о усклађивању Oдлуке о промјени облика организовања Јавног предузећа Национални парк “Сутјеска” Тјентиште у јавну установу
Рјешење број: 04/1-012-2-2657/22
Рјешење број: 04/1-012-2-2612/22
Рјешење број: 04/1-012-2-2613/22
Рјешење број: 04/1-012-2-2614/22
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за електроенергетику у Министарству енергетике и рударства
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра зa електроенергетику у Министарству енергетике и рударства
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за рударство и геологију у Министарству енергетике и рударства
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра зa рударство и геологију у Министарству енергетике и рударства
Рјешење број: 04/1-012-2-2628/22
Рјешење број: 04/1-012-2-2620/22
Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, број: 04/1-012-2-2282/22, од 30.6.2022. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/22)

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству енергетике и рударства

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Правилник о измјени Правилника о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком секретаријату за законодавство

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о облику и садржају надзорних и статистичких извјештаја Заштитног фонда Републике Српске
Правилник о измјенама и допунама Правилника о садржају и начину достављања извјештаја које друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољни пензијски фонд достављају Агенцији за осигурање Републике Српске
Правилник о измјенама Правилника о Омбудсману у осигурању у Републици Српској

РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу

САВЈЕТ ЗА ДРЖАВНУ ПОМОЋ БиХ
Рјешење број: УП/I 03-26-1-42-11/18


09. авг 2022.