JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 062/2024

12. јул 2024.

12. јул 2024.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1.1 - 31.12.2023. године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за високо образовање Републике Српске за 2023. годину

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцу “Гралекс” д.о.о. Пале, број: 04/1-012-2-2104/24
Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцу Миломиру Кусмуку, број: 04/1-012-2-2105/24

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Правилник о поступку избора и начину суфинансирања програма и пројеката у култури
Правилник о извођењу феријалне праксе

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о измјени Рјешења о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 5, град Бањалука, број: 21.08/951-147/20
Рјешење о измјени и допунама Рјешења о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Чардачани Којчиновац, град Бијељина, број: 21.08/951-138/20
Допунско Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Градишка 1, град Градишка, број: 21.08/951-225/17

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о висини референтне тржишне цијене електричне енергије у систему подстицаја, број: 01-36-7/24/P-102-759
Рјешење о одобрењу тарифа за приступ транспортном систему природног гаса за зону “Зворник 1 / Каракај-Кладањ (Старић)”

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД БАЊА ЛУКА
Правилник о измјенама и допунама Правилника о регистрацији и преносу хартија од вриједности

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о избору предсједавајуће Државне регулаторне комисије за електричну енергију
Одлука о наставку коришћења лиценце, број: 05-28-13-248-2/24


12. јул 2024.