JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Преглед свих бројева

Службени гласник 108/2021

01. децембар 2021.

01. децембар 2021.

ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Указ о постављењу шефа Представништва Републике Српске у Руској Федерацији

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уредба о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза лица у друмском саобраћају за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона
Одлука о одобравању средстава за социјално збрињавање радника, број: 04/1-012-2-3430/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3426/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3425/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3427/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3424/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3419/21
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3428/21
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за геолошка истраживања
Одлука о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију “Мљечаница” Козарска Дубица
Одлука о давању сагласности на Измијењени програм рада и финансијски план Јавне установе “Воде Српске” за 2021. годину
Одлука о давању сагласности на Одлуку о избору најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за приређивање електронских игара на срећу
Одлука о давању сагласности, број: 04/1-012-2-3394/21
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3467/21
Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-3468/21
Одлука о продаји непокретности у власништву Републике Српске на Јахорини непосредном погодбом купцу Драгиши Јаковљевићу
Одлука број: 04/1-012-2-3441/21
Одлука о укидању статуса јавног водног добра, број: 04/1-012-2-3435/21
Одлука о преносу права власништва, број: 04/1-012-2-3474/21
Одлука о измјенама Одлуке о распореду средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 2/21)
Одлука о измјени и допуни Одлуке о висини накнаде за рад комисија за излагање, број: 04/1-012-2-3466/21
Рјешење о одобравању уступања Уговора о концесији, број: 04/1-012-2-3393/21
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора државне управе за жалбе, број: 04/1-012-2-3446/21
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Одбора државне управе за жалбе, број: 04/1-012-2-3447/21
Рјешење о разрјешењу в.д. чланoва Управног одбора Јавне установе “Воде Српске”
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе “Воде Српске”
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Приједор
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац
Рјешење о разрјешењу чланова - представника студената у Управном одбору Јавне установе Студентски центар “Никола Тесла” Бања Лука
Рјешење о именовању чланова - представника студената у Управном одбору Јавне установе Студентски центар “Никола Тесла” Бања Лука
Рјешење о разрјешењу помоћника министра у Ресору управе у Министарству управе и локалне самоуправе
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору управе у Министарству управе и локалне самоуправе
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање инвестицијама у Министарству финансија Републике Српске
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за управљање инвестицијама у Министарству финансија Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Министарству финансија Републике Српске
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Министарству финансија Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору за послове нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва, бесплатне правне помоћи и спровођење Стратегије за борбу против корупције у Министарству правде
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору за послове нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва, бесплатне правне помоћи и спровођење Стратегије за борбу против корупције у Министарству правде
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства правде
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства правде
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за аграрна плаћања
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за аграрна плаћања
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демографских и социјалних статистика у Републичком заводу за статистику Републике Српске
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демографских и социјалних статистика у Републичком заводу за статистику Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске
Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког хидрометеоролошког завода
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког хидрометеоролошког завода
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бања Лука
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бања Лука
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Рјешење о утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у ЗП “Рудник и Термоелектрана Угљевик” а.д. Угљевик
Рјешење о верификацији радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у “Јелшинград Ливар ливница челика” а.д. Бања Лука
Рјешење о утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Града Источног Сарајева

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Рјешење број: 08.021/153-997/21
Рјешење број: 08.021/153-67/21

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Коренита, општина Угљевик, број: 21.08/951-53/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Жупица, општина Источни Дрвар, број: 21.08/951-96/20

УСТАВНИ СУД БИХ
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 158/20

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о одобравању правила за додјелу прекограничних преносних капацитета

КОНКУРЕНЦИЈСКИ САВЈЕТ БиХ
Рјешење о одбијању Захтјева за обновом поступка, број: УП-05-26-1-036-1/18, са Захтјевом за доношење закључка о начину управљања привредним субјектом “Блицнет” д.о.о. Бања Лука до доношења правомоћне одлуке у обновљеном поступку
Рјешење по Пријави намјере концентрације привредног субјекта “Аsecco SЕЕ” привредно друштво за трговину, консалтинг и инжењеринг д.о.о., Џемала Биједића 2, општина Ново Сарајево, 71 000 Сарајево, која се односи на куповину (..)** удјела основног капитала привредног субјекта “BS Тelecom Solution” д.о.о. Сарајево, Друштво за инжењеринг и развој, Бранилаца Сарајева 20, 71 000 Сарајево

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE
Ukaz o postavljenju šefa Predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Uredba o postupku dodjele sredstava gospodarskim subjektima u oblasti prijevoza osoba u cestovnom prometu za saniranje financijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona
Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje djelatnika, broj: 04/1-012-2-3430/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3426/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3425/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3427/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3424/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3419/21
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3428/21
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom zavodu za geološka istraživanja
Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Mlječanica” Kozarska Dubica
Odluka o davanju suglasnosti na Izmijenjeni program rada i financijski plan Javne ustanove “Vode Srpske” za 2021. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izboru najboljeg ponuđača za osnivanje zajedničkog privrednog društva za priređivanje elektroničkih igara na sreću
Odluka o davanju suglasnosti, broj: 04/1-012-2-3394/21
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3467/21
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3468/21
Odluka o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Republike Srpske na Jahorini izravnom pogodbom kupcu Dragiši Jakovljeviću
Odluka broj: 04/1-012-2-3441/21
Odluka o ukidanju statusa javnog vodnog dobra, broj: 04/1-012-2-3435/21
Odluka o prijenosu prava vlasništva, broj: 04/1-012-2-3474/21
Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava za financiranje rada predstavništava Republike Srpske u inozemstvu za 2021. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 2/21)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za rad komisija za izlaganje, broj: 04/1-012-2-3466/21
Rješenje o odobravanju ustupanja Ugovora o koncesiji, broj: 04/1-012-2-3393/21
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti člana Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-3446/21
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti člana Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-3447/21
Rješenje o razrješenju o.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove “Vode Srpske”
Rješenje o imenovanju o.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove “Vode Srpske”
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti članova Upravnog odbora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o imenovanju o.d. članova Upravnog odbora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti člana Upravnog odbora JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac
Rješenje o imenovanju o.d. člana Upravnog odbora JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac
Rješenje o razrješenju članova - predstavnika studenata u Upravnom odboru Javne ustanove Studentski centar “Nikola Tesla” Banja Luka
Rješenje o imenovanju članova - predstavnika studenata u Upravnom odboru Javne ustanove Studentski centar “Nikola Tesla” Banja Luka
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra u Resoru uprave u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra u Resoru uprave u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za Resor za upravljanje investicijama u Ministarstvu finansija Republike Srpske
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za Resor za upravljanje investicijama u Ministarstvu finansija Republike Srpske
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za Resor za pravne poslove u Ministarstvu finansija Republike Srpske
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za Resor za pravne poslove u Ministarstvu finansija Republike Srpske
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra u Resoru za poslove javnog bilježništva, odvjetništva, pravobraniteljstva, besplatne pravne pomoći i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Ministarstvu pravde
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ministra u Resoru za poslove javnog bilježništva, odvjetništva, pravobraniteljstva, besplatne pravne pomoći i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Ministarstvu pravde
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti tajnika Ministarstva pravde
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti tajnika Ministarstva pravde
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Agencije za agrarna plaćanja
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Agencije za agrarna plaćanja
Rješenje o razrješenju o.d. ravnatelja JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja za Sektor demografskih i socijalnih statistika u Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja za Sektor demografskih i socijalnih statistika u Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske
Rješenje o razrješenju ravnatelja JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Republičkog hidrometeorološkog zavoda
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti ravnatelja Republičkog hidrometeorološkog zavoda
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Banja Luka
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Banja Luka
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Doboj
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Doboj
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Istočno Sarajevo
Rješenje o postavljenju obnašatelja dužnosti pomoćnika ravnatelja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Istočno Sarajevo
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor
Rješenje o razrješenju obnašatelja dužnosti ravnatelja JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad
Rješenje o imenovanju obnašatelja dužnosti ravnatelja JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u ZP “Rudnik i Termoelektrana Ugljevik” a.d. Ugljevik
Rješenje o verifikaciji radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u “Jelšingrad Livar livnica čelika” a.d. Banja Luka
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Grada Istočnog Sarajeva

MINISTARSTVO PRAVDE
Rješenje broj: 08.021/153-997/21
Rješenje broj: 08.021/153-67/21

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Korenita, općina Ugljevik, broj: 21.08/951-53/20
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku općinu Župica, općina Istočni Drvar, broj: 21.08/951-96/20

USTAVNI SUD BIH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 158/20

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o odobravanju pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
Rješenje o odbijanju Zahtjeva za obnovom postupka, broj: UP-05-26-1-036-1/18, sa Zahtjevom za donošenje zaključka o načinu upravljanja gospodarskim subjektom “Blicnet” d.o.o. Banja Luka do donošenja pravomoćne odluke u obnovljenom postupku
Rješenje po Prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta “Asecco SEE” privredno društvo za trgovinu, konsalting i inženjering d.o.o., Džemala Bijedića 2, općina Novo Sarajevo, 71 000 Sarajevo, koja se odnosi na kupovinu (..)** udjela temeljnog kapitala gospodarskog subjekta “BS Telecom Solution” d.o.o. Sarajevo, Društvo za inženjering i razvoj, Branilaca Sarajeva 20, 71 000 Sarajevo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE
Ukaz o postavljenju šefa Predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Uredba o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prijevoza lica u cestovnom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona
Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, broj: 04/1-012-2-3430/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3426/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3425/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3427/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3424/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3419/21
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-3428/21
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom zavodu za geološka istraživanja
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Mlječanica” Kozarska Dubica
Odluka o davanju saglasnosti na Izmijenjeni program rada i finansijski plan Javne ustanove “Vode Srpske” za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru najboljeg ponuđača za osnivanje zajedničkog privrednog društva za priređivanje elektronskih igara na sreću
Odluka o davanju saglasnosti, broj: 04/1-012-2-3394/21
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3467/21
Odluka o utvrđivanju općeg interesa, broj: 04/1-012-2-3468/21
Odluka o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Republike Srpske na Jahorini neposrednom pogodbom kupcu Dragiši Jakovljeviću
Odluka broj: 04/1-012-2-3441/21
Odluka o ukidanju statusa javnog vodnog dobra, broj: 04/1-012-2-3435/21
Odluka o prijenosu prava vlasništva, broj: 04/1-012-2-3474/21
Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inozemstvu za 2021. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 2/21)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za rad komisija za izlaganje, broj: 04/1-012-2-3466/21
Rješenje o odobravanju ustupanja Ugovora o koncesiji, broj: 04/1-012-2-3393/21
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti člana Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-3446/21
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Odbora državne uprave za žalbe, broj: 04/1-012-2-3447/21
Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove “Vode Srpske”
Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove “Vode Srpske”
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JU Dom za starija lica Prijedor
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac
Rješenje o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac
Rješenje o razrješenju članova - predstavnika studenata u Upravnom odboru Javne ustanove Studentski centar “Nikola Tesla” Banja Luka
Rješenje o imenovanju članova - predstavnika studenata u Upravnom odboru Javne ustanove Studentski centar “Nikola Tesla” Banja Luka
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra u Resoru uprave u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Resoru uprave u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za upravljanje investicijama u Ministarstvu finansija Republike Srpske
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za upravljanje investicijama u Ministarstvu finansija Republike Srpske
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za pravne poslove u Ministarstvu finansija Republike Srpske
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za Resor za pravne poslove u Ministarstvu finansija Republike Srpske
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Resoru za poslove notarijata, advokature, pravobranilaštva, besplatne pravne pomoći i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Ministarstvu pravde
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Resoru za poslove notarijata, advokature, pravobranilaštva, besplatne pravne pomoći i provođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Ministarstvu pravde
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva pravde
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva pravde
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za agrarna plaćanja
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za agrarna plaćanja
Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za Sektor demografskih i socijalnih statistika u Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora za Sektor demografskih i socijalnih statistika u Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske
Rješenje o razrješenju direktora JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Banja Luka
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Banja Luka
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Doboj
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Doboj
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Istočno Sarajevo
Rješenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Sjedište Istočno Sarajevo
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u ZP “Rudnik i Termoelektrana Ugljevik” a.d. Ugljevik
Rješenje o verifikaciji radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u “Jelšingrad Livar livnica čelika” a.d. Banja Luka
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Grada Istočnog Sarajeva

MINISTARSTVO PRAVDE
Rješenje broj: 08.021/153-997/21
Rješenje broj: 08.021/153-67/21

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Korenita, općina Ugljevik, broj: 21.08/951-53/20
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku općinu Župica, općina Istočni Drvar, broj: 21.08/951-96/20

USTAVNI SUD BIH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 158/20

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o odobravanju pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
Rješenje o odbijanju Zahtjeva za obnovom postupka, broj: UP-05-26-1-036-1/18, sa Zahtjevom za donošenje zaključka o načinu upravljanja privrednim subjektom “Blicnet” d.o.o. Banja Luka do donošenja pravomoćne odluke u obnovljenom postupku
Rješenje po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta “Asecco SEE” privredno društvo za trgovinu, konsalting i inženjering d.o.o., Džemala Bijedića 2, opština Novo Sarajevo, 71 000 Sarajevo, koja se odnosi na kupovinu (..)** udjela osnovnog kapitala privrednog subjekta “BS Telecom Solution” d.o.o. Sarajevo, Društvo za inženjering i razvoj, Branilaca Sarajeva 20, 71 000 Sarajevo


01. дец 2021.