JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 105/2023

04. децембар 2023.

04. децембар 2023.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о усклађивању акта о оснивању Завода за медицину рада и спорта Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Никола Тесла” Дервента
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Никола Тесла” Дервента
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Требиње
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Требиње

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Правилник о спровођењу јавног конкурса у установама за извршење кривичних и прекршајних санкција

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Прaвилник о поступку успостављања претходне заштите, утврђивања и проглашавања културних добара
Рјешење о престанку дужности директору ЈУ Народна библиотека Невесиње
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Народна библиотека Невесиње

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о измјенама и допуни Правилника о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 15.4.1-96-220/23

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о избору потпредсједника Уставног суда Републике Српске
Рјешење број: У-77/23
Рјешење број: У-2/23
Рјешење број: У-64/22
Рјешење број: У-63/22
Рјешење број: У-7/23
Рјешење број: У-26/23

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бања Лука 8, град Бања Лука, број: 21.08/951-209/22

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о измјени Одлуке о усвајању Листе цитотоксичних, биолошких и пратећих лијекова, број: 02/002-4611-7/23
Програм о измјенама и допунама Програма лијекова који се примјењују у ограничено доступним количинама за 2023. годину, број: 02/002-4611-8/23

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о условима и поступку стицања звања и добијања дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o usklađivanju akta o osnivanju Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske
Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske
Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske
Rješenje o prestanku dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Nikola Tesla” Derventa
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Nikola Tesla” Derventa
Rješenje o prestanku dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak
Rješenje o prestanku dužnosti ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Trebinje
Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Trebinje

MINISTARSTVO PRAVDE
Pravilnik o provođenju javnog natječaja u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Pravilnik o postupku uspostavljanja prethodne zaštite, utvrđivanja i proglašavanja kulturnih dobara
Rješenje o prestanku dužnosti ravnatelju JU Narodna biblioteka Nevesinje
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja JU Narodna biblioteka Nevesinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu prikupljanja, kriterijima za raspodjelu sredstava i postupku korištenja sredstava posebnih namjena za šume

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
Rješenje o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, broj: 15.4.1-96-220/23

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izboru dopredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske
Rješenje broj: U-77/23
Rješenje broj: U-2/23
Rješenje broj: U-64/22
Rješenje broj: U-63/22
Rješenje broj: U-7/23
Rješenje broj: U-26/23

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Banja Luka 8, grad Banja Luka, broj: 21.08/951-209/22

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova, broj: 02/002-4611-7/23
Program o izmjenama i dopunama Programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu, broj: 02/002-4611-8/23

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o uvjetima i postupku sticanja zvanja i dobivanja dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o usklađivanju akta o osnivanju Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske
Rješenje o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske
Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske
Rješenje o prestanku dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Nikola Tesla” Derventa
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Nikola Tesla” Derventa
Rješenje o prestanku dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak
Rješenje o prestanku dužnosti direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Trebinje
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Trebinje

MINISTARSTVO PRAVDE
Pravilnik o provođenju javnog konkursa u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Pravilnik o postupku uspostavljanja prethodne zaštite, utvrđivanja i proglašavanja kulturnih dobara
Rješenje o prestanku dužnosti direktoru JU Narodna biblioteka Nevesinje
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Narodna biblioteka Nevesinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu prikupljanja, kriterijima za raspodjelu sredstava i postupku korištenja sredstava posebnih namjena za šume

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
Rješenje o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, broj: 15.4.1-96-220/23

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izboru potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske
Rješenje broj: U-77/23
Rješenje broj: U-2/23
Rješenje broj: U-64/22
Rješenje broj: U-63/22
Rješenje broj: U-7/23
Rješenje broj: U-26/23

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rješenje o potvrđivanju katastra nepokretnosti za dio katastarske općine Banja Luka 8, grad Banja Luka, broj: 21.08/951-209/22

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova, broj: 02/002-4611-7/23
Program o izmjenama i dopunama Programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu, broj: 02/002-4611-8/23

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o uvjetima i postupku sticanja zvanja i dobivanja dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera


04. дец 2023.