JU Službeni glasnik Republike Srpske

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb , 78000 Banja Luka

Radno vrijeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Službeni glasnik 033/2024

12. april 2024.

12. april 2024.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о шездесет седмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-1127/24
Одлука о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2024/25. години на јавним високошколским установама
Одлука о измјени Одлуке о овлашћеним потписницима за повлачење кредитних и донаторских средстава одобрених Републици Српској од стране међународних финансијских институција
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Бања Лука
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Бања Лука
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врањешевић”
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор
Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Специјалнa болницa за психијатрију Соколац
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац
Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Невесиње
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Болница Невесиње
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за водопривреду у Министaрству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору туризма и угоститељства у Министарству трговине и туризма
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра у Ресору туризма и угоститељства у Министарству трговине и туризма
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Републике Српске
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Туристичка организација Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Зворник
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Зворник
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Средњошколски центар “Светозар Ћоровић” Љубиње
Рјешење о именовању директора Јавне установе Средњошколски центар “Светозар Ћоровић” Љубиње
Закључак о исправци техничке грешке у Рјешењу о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора АД “Град” Бијељина (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/24)

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Програм посебног надзора над присуством American plum line pattern virus, APLPV у Републици Српској у 2024. години

ДРЖАВНA РЕГУЛАТОРНA КОМИСИЈA ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о одобравању плана инвестиција електропреноса БиХ за 2024. годину
Одлука о издавању лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом


12. apr 2024.