JU Službeni glasnik Republike Srpske

Kontakt: + 387 051 456 330

Veljka Mlađenovića bb , 78000 Banja Luka

Radno vrijeme:

Pon. – Pet. 08:00 – 16:00

Pregled svih brojeva

Službeni glasnik 105/2020

21. oktobar 2020.

21. oktobar 2020.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на допуну Интерног плана и програма
Одлука о давању сагласности на Правилник о посебној и унутрашњој контроли
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута Јавне установе Музеј савремене умјетности Републике Српске
Одлука број: 04/1-012-2-2838/20
Одлука број: 04/1-012-2-2837/20
Одлука о преносу права својине на непокретности, број: 04/1-012-2-2834/20
Одлука о преносу права власништва на основним средствима, број: 04/1-012-2-2833/20
Одлука о преносу права својине на покретној војној имовини, број: 04/1-012-2-2836/20
Одлука о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију угља на лежишту “Медна” код Мркоњић Града
Рјешење број: 04/1-012-2-2842/20
Рјешење број: 04/1-012-2-2843/20
Рјешење број: 04/1-012-2-2844/20
Рјешење број: 04/1-012-2-2845/20
Рјешење број: 04/1-012-2-2846/20
Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Одбора за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
Рјешење о разрјешењу дужности предсједника Надзорног одбора ЈП Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно Ново Сарајево
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Министарства просвјете и културе Републике Српске
Рјешење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства просвјете и културе Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за предшколско и основно васпитање и образовање у Министарству просвјете и културе
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за предшколско и основно васпитање и образовање у Министарству просвјете и културе
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора у Сектору за привреду и финансије у Републичком секретаријату за законодавство
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора у Сектору за привреду и финансије у Републичком секретаријату за законодавство
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора у Сектору за друштвене дјелатности у Републичком секретаријату за законодавство
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора у Сектору за друштвене дјелатности у Републичком секретаријату за законодавство
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора у Сектору за државну управу у Републичком секретаријату за законодавство
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора у Сектору за државну управу у Републичком секретаријату за законодавство
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за вјере
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за вјере
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичке управе цивилне заштите
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке управе цивилне заштите
Рјешење о разрјешењу помоћника директора за деминирање у Републичкој управи цивилне заштите
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за деминирање у Републичкој управи цивилне заштите
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичке управе за игре на срећу
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке управе за игре на срећу
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за геолошка истраживања
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за геолошка истраживања
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за заједничке послове у Пореској управи Републике Српске
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор за заједничке послове у Пореској управи Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Приједор у Пореској управи Републике Српске
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Приједор у Пореској управи Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Бијељина у Пореској управи Републике Српске
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Бијељина у Пореској управи Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Источно Сарајево у Пореској управи
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Подручни центар Источно Сарајево у Пореској управи
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности замјеника директора Завода за образовање одраслих
Рјешење о постављењу вршиоца дужности замјеника директора Завода за образовање одраслих
Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски дом Бањалука
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошколски дом Бањалука
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Петар Петровић Његош” Бања Лука
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Петар Петровић Његош” Бања Лука
Рјешење о престанку дужности директора Јавне установе Основна школа “Обудовац” Обудовац, Шамац
Рјешење о именовању директора Јавне установе Основна школа “Обудовац” Обудовац, Шамац
План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од интереса за Републику Српску за период 2020-2023. године

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Упутство о етичком кодексу током реализације програма, пројеката и истраживања са дјецом у предшколским установама

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за периодичне прегледе и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме, средстава личне заштите на електроенергетским објектима, број: 05.07/310-402-2/20
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-139-6/20
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова заштите на раду у рударству, број: 05.07/310-436-2/20

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-597/20
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-592/20
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-556/20
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-554/20
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-530/20
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-518/20
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-513-1/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-600/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-599-1/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-497/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-603/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-588/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-586/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-585/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-581/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-578/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-549/20
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-516/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-600-1/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-599/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-610/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-613/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-517/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-594/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-5930
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-479/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-507/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-510/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-514/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-596/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-583/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-568/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-567/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-548/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-547/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-543/20
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-542/20

21. okt 2020.