JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Преглед свих бројева

Службени гласник 002/2021

15. јануар 2021.

15. јануар 2021.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Уредба о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза лица у друмском саобраћају за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона
Одлука о четрдесет четвртој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, број: 04/1-012-2-1/21
Одлука о распореду средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству за 2021. годину
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3778/20
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-3777/20
Рјешење o избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Брод ради обављања ратарско-сточарске производње
Рјешење o избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Бијељине ради обављања ратарске производње и производње индустријског биља
Рјешење о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Козарска Дубица ради обављања воћарске производње
Рјешење број: 04/1-012-2-3707/20
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске
Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј Републике Српске
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
Рјешење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бањалука
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Бањалука
Рјешење о разрјешењу помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Источно Сарајево
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој
Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о условима за узгој индустријске конопље
Рјешење о списку овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и цертификације у органској производњи за 2021. годину

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење о разрјешењу члана Комисије за утврђивање приједлога листе сталних судских тумача
Рјешење о разрјешењу члана Комисије за утврђивање приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предлагање мјера из области економије
Рјешење број: 08.021/153-1749/20
Рјешење број: 08.021/153-1745/20
Рјешење број: 08.021/153-1751/20
Допуна Листе сталних судских тумача у Републици Српској који су именовани Рјешењем министра правде, а у складу са Правилником о сталним судским тумачима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/05, 32/07 и 36/12)

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
Рјешење о именовању Комисије за усклађивање редова вожње

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-163-3/20
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за извођење рударских радова у површинској експлоатацији, број: 05.07/310-598-4/20

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење број: 15.03-361-718/20
Рјешење број: 15.03-361-773/20

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о стављању база података дигиталног катастарског плана у службену употребу
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Бања Лука 5, град Бања Лука, број: 21.04/951-943/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 7, град Бањалука, број: 21.04/951-1196/18
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Пријаковци, град Бања Лука, број: 21.04/951-470/16
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Борковићи Горњи, град Бања Лука, број: 21.08/951-95/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Лукавица, општина Источно Ново Сарајево, број: 21.04/951-2019/20
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Бријест, општина Лопаре, број: 21.08/951-127/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Дубочица, општина Љубиње, број: 21.08/951-31/18
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Oџак, општина Невесиње, број: 21.08/951-69/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Вишеград 2, општина Вишеград, број: 21.08/951-35/19

АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за аграрна плаћања

15. јан 2021.