JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 012/2010

19. фебруар 2010.

19. фебруар 2010.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Закон о извршењу кривичних санкција Републике Српске
Закон о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела
Закон о измјенама и допунама Закона о стечајном поступку

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-150/10
Одлука о начину испуњења доспјелих пореских обавеза предузећа “Енерго-инвест - Расклопна опрема” а.д. Источно Сарајево
Одлука о одобравању средстава опште унутрашње резерве, број: 04/1-012-2-102/10
Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske
Zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-150/10
Odluka o načinu ispunjenja dospjelih poreznih obveza preduzeća “Energo-invest - Rasklopna oprema” a.d. Istočno Sarajevo
Odluka o odobravanju sredstava opće unutarnje pričuve, broj: 04/1-012-2-102/10
Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske
Zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava, broj: 04/1-012-2-150/108
Odluka o načinu ispunjenja dospjelih poreznih obaveza preduzeća “Energo-invest - Rasklopna oprema” a.d. Istočno Sarajevo
Odluka o odobravanju sredstava opće unutrašnje rezerve, broj: 04/1-012-2-102/10
Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac

19. феб 2010.