JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 022/2015

23. март 2015.

23. март 2015.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Oдлукa о давању сагласности на План утрошка средстава – издатке за нефинансијску имовину, број: 04/1-012-2-502/15
Одлука о давању сагласности на Пројекат бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2015. годину

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Правилник о поступку селекције и избору кандидата за кадете основне полицијске обуке у Јединици за основну обуку - Полицијској академији за припаднике Специјалне јединице полиције

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Рјешење о утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Територијалној ватрогасној јединици Приједор
Рјешење о утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у “Електропреносу БиХ”
Рјешење о утврђивању радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Територијалној ватрогасној јединици Требиње
Рјешење о утврђивању радног мјеста на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Националном парку “Козара”

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-71-1/15
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-80/15
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-90-1/15
Рјешење о издавању лиценце за ревизију техничке документације, број: 15.03-361-172/15
Рјешење о издавању лиценце за израду докумената просторног уређења, број: 15.03-361-149/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-71/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-92/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-98/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-104/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-109/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-110/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-147/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-179/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-228/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-231/15
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-1342/14
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-1489/14
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-114/15
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-129/15
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-144/15
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-1386/14

“ГАС ПРОМЕТ” АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО - ПАЛЕ
Цијена за оператера транспортног система природног гаса у Републици Српској

УСТАВНИ СУД БиХ
Одлука о допустивости и меритуму, број: АП 2706/11

ДРЖAВНA РEГУЛAТOРНA КOМИСИJA ЗA EЛEКТРИЧНУ EНEРГИJУ
Одлука o издaвaњу лицeнцe зa дjeлaтнoст мeђунaрoднe тргoвинe eлeктричнoм eнeргиjoм, број: 05-28-12-305-16/14
Одлука o издaвaњу лицeнцe зa дjeлaтнoст мeђунaрoднe тргoвинe eлeктричнoм eнeргиjoм, брoj: 05-28-12-387-16/14

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ
Списак лијекова којима је укинута дозвола за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, број: 10-02.3-1400/15
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava – izdatke za nefinancijsku imovinu, broj: 04/1-012-2-502/15
Odluka o davanju suglasnosti na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulih boraca Obrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2015. godinu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Pravilnik o postupku selekcije i odabiru kandidata za kadete temeljne policijske obuke u Jedinici za osnovnu obuku - Policijskoj akademiji za pripadnike Specijalne jedinice policije

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u “Elektroprenosu BiH”
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje
Rješenje o utvrđivanju radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Nacionalnom parku “Kozara”

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
Rješenje o izdavanju licencije za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-71-1/15
Rješenje o izdavanju licencije za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-80/15
Rješenje o izdavanju licencije za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-90-1/15
Rješenje o izdavanju licencije za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-172/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu dokumenata prostornog uređenja, broj: 15.03-361-149/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-71/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-92/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-98/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-104/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-109/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-110/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-147/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-179/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-228/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-231/15
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-1342/14
Rješenje o izdavanju licencije za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-1489/14
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-114/15
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-129/15
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-144/15
Rješenje o izdavanju licencije za građenje objekata, broj: 15.03-361-1386/14

“GAS PROMET” AD ISTOČNO SARAJEVO - PALE
Cijena za operatera transportnog sustava prirodnog plina u Republici Srpskoj

USTAVNI SUD BiH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 2706/11

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, broj: 05-28-12-305-16/14
Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, broj: 05-28-12-387-16/14

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Spisak lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine, broj: 10-02.3-1400/15
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava – izdatke za nefinansijsku imovinu, broj: 04/1-012-2-502/15
Odluka o davanju saglasnosti na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2015. godinu

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete osnovne policijske obuke u Jedinici za osnovnu obuku - Policijskoj akademiji za pripadnike Specijalne jedinice policije

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u “Elektroprijenosu BiH”
Rješenje o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje
Rješenje o utvrđivanju radnog mjesta na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Nacionalnom parku “Kozara”

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU
Rješenje o izdavanju licence za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-71-1/15
Rješenje o izdavanju licence za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-80/15
Rješenje o izdavanju licence za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-90-1/15
Rješenje o izdavanju licence za reviziju tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-172/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu dokumenata prostornog uređenja, broj: 15.03-361-149/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-71/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-92/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-98/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-104/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-109/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-110/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-147/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-179/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-228/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-231/15
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-1342/14
Rješenje o izdavanju licence za izradu tehničke dokumentacije, broj: 15.03-361-1489/14
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-114/15
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-129/15
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-144/15
Rješenje o izdavanju licence za građenje objekata, broj: 15.03-361-1386/14

“GAS PROMET” AD ISTOČNO SARAJEVO - PALE
Cijena za operatera transportnog sistema prirodnog plina u Republici Srpskoj

USTAVNI SUD BiH
Odluka o dopustivosti i meritumu, broj: AP 2706/11

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, broj: 05-28-12-305-16/14
Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, broj: 05-28-12-387-16/14

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Spisak lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine, broj: 10-02.3-1400/15

23. мар 2015.