JU Službeni glasnik Republike Srpske

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб , 78000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Службени гласник 025/2002

20. мај 2002.

20. мај 2002.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Закон о акцизама и порезу на промет
Закон о концесијама
Закон о одлагању од извршења судских одлука на терет средстава буџета Републике Српске по основу исплате накнаде материјалне и нематеријалне штете настале услед ратних дејстава и по основу исплате старе девизне штедње
Закон о страним улагањима
Закон о јавном реду и миру
Закон о амнестији за недопуштено држање минско-експлозивних средстава и оружја у Републици Српској
Закон о позоришној делатности
Закон о изменама и допунама Закона о унутрашњим пословима
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на игре на срећу и забавнe игре

ВИСОКИ ПРЕДСТАВНИК ЗА БиХ
Одлука о изузимању из одредбе о хронолошком решавању имовинских захтева, садржане у горе поменутим законима Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске
Одлука о именовању судија и оснивању Суда Босне и Херцеговине

ЦЕНТРАЛНА БАНКА БиХ
Одлука о минималним условима које мора испуњавати квалификовано цертификационо тело које издаје квалификоване цертификате за електронски потпис
Одлука о регулисању правила за утврђивање елемената за веродостојност електронског потписa

20. мај 2002.